Kategorie

  Newsletter


  zboží
   

  Ochrana osobních údajů

  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. AUTOSERVIS NEDOROST s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků používá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá AUTOSERVIS NEDOROST s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

   

   

  Subjekt tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

   

  Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje:

   

  Jméno a příjmení; název firmy; IČ; DIČ; adresa; telefonní číslo; emailová adresapodpis

   

  Zabezpečení ochrany osobních údajů:

   

  Správce je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby byla chráněna práva  a soukromí Subjektů údajů. Správce je zejména povinen přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů neoprávněnými osobami.

   

  Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem informování zákazníka o stavu zakázky, změny zakázky, storno zakázky a marketingových akcích správce. Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.

  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou pro Správce zpracovávat zaměstnanci Autoservisu Nedorost s.r.o.

   

  Z důvodů souvisejících s činností Správce může vzniknout potřeba kontaktovat Subjekt, a to za účelem:

   

  Informování o stavu zakázky, změny zakázky, storno zakázky a marketingových akcích správce. V takovém případě je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu ze strany Správce následující:

   

  telefonicky: subjekt souhlasí s kontaktem

  prostřednictvím SMS: subjekt souhlasí s kontaktem

  e-mailem: subjekt souhlasí s kontaktem

  poštou: subjekt souhlasí s kontaktem

   

  Správce dává Subjektu na vědomí, že podle GDPR má Subjekt právo: vzít souhlas kdykoli zpět.

   

  Subjekt uděluje s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to zasláním e-mailu na adresu:info@autoservis-nedorost.cz nebo písemně na adresu: Autoservis Nedorost s.r.o. Jeníkovská 301, 286 01 Čáslav.


  

  Košík  

  Žádné zboží

  Poštovné 0 Kč
  Celkem 0 Kč

  K pokladně

  Nejprodávanější

  Prozatím nejsou žádné nejprodávanější produkty

  Heuréka - Ověřeno zákazníky

  zboží